svinet

Länkar

forskningsetikprovning
etikprövning av forskning
http://www.forskningsetikprovning.se/ - Mer info - betygsätt

uppsök
sök examensarbeten och uppsatser i fulltext
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok - Mer info - betygsätt

codex
regler och riktlinjer för forskning
http://www.codex.uu.se/ - Mer info - betygsätt

diva
digitala vetenskapliga arkivet. Sök avhandlingar
http://www.diva-portal.se/ - Mer info - betygsätt

network digital library of thesis and dissertions
sök avhandlingar
http://www.ndltd.org/ - Mer info - betygsätt

HEM | SÖK | NYA | POPULÄRA | TOPP | LÄGG TILL URL |

vigsel och bröllop | gentest | kloning | sure bets | minne | gratis |